ЗИП Микробиология

1. Микрофлора на хранителните продукти
2. Условия определящи развитието на микроорганизми в хранителни продукти
3. Основни принципи на микробиологичния и санитарно-хигиенния контрол
5. Микрофлора на човека
6. Патогенни коковидни бактерии
7. Причинители на чревни инфекции
8. Спорообразуващи причинители на инфекции
9. Вирусни заболявания
10. Основни принципи за консервиране на хранителните продукти
11. Микрофлора на свежи и сушени плодове и зеленчуци
12. Микрофлора, стерилизация и разваляне на стерилизираните консерви
13. Микрофлора на рибата