Олимпиади

Физика – областен кръг 

Проведена на 20.02.2021 г. в ПГХВХТ гр. Дупница