История

Летоброенето на училището започва през 1939 г., когато в с. Рила е основано Практическо училище по тютюнопроизводство и технология на тютюневите изделия.

Училището започва своята дейност с една паралелка с прием на 25 ученика след завършване на седми клас не по-възрастни от 25 години. За кратко време училището се утвърждава като ковачница на кадри за нуждите на тютюнопроизводството в цяла Югозападна България. В началото на учебната 1941/42 година училището е преместено в гр. Дупница с цел да бъде създадена по-добра материална база и да се доближи до производствените предприятия. За учебна сграда е предоставено бившето училище „Кирил и Методий“ намиращо се в двора на черквата „св.Георги“. За практическата подготовка на учениците е предоставена 60 дк земя за производство на тютюн. Живеенето в общежитието е било задължително и в първите години всички ученици ползвали безплатна храна и безплатно униформено облекло. В практическото училище учениците излизали в градски отпуск, след обстоен преглед на униформеното облекло. Директор на първото училище бил Цветан Димитров, а по-късно директор е г-н Боян Киселички. Дълги години директор е и Атанас Попов, допринесъл много за създаване на материалната база.

По инициатива на Боян Киселички и Атанас Попов през 1961 г. практическото училище прераства в Техникум със срок на обучение 4 години. След завършване на обучението учениците получавали диплом за завършено средно образование с право да следват във висши учебни заведения.

Успоредно с обучението и възпитанието учителите са полагали неимоверни усилия за изграждане на солидна материална база където учениците получавали начални умения и навици, които по-късно доказвали в производствените предприятия. Училището растяло и се увеличавал с броя на паралелките. Създавали се необходимите учебни работилници. Недостатъчна се оказала и съществуващата учебна сграда.

През 1963/64 година Министерство на земеделието отпуснало средства за изграждане надстройка на учебната сграда. Липсвала строителна организация, която да изпълни проекта. Учителският колектив и директорът Атанас Попов решават сами да поемат обекта с помощта на учениците до намиране на строителна организация. С участието на малко строители средствата били усвоени своевременно. И днес ние изказваме нашето възхищение от тези хора, които са умеели не само да обучават и възпитават, но са участвали пряко в създаването на материалната база.

През учебната 1973/74 година са разкрити две паралелки със срок на обучение три години за подготовка на изпълнителски кадри в механизацията на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

През 1990 година след въвеждането на специалностите “ Химични технологии“ и „Биотехнологии“, техникумът се превръща в Техникум по хранително-вкусова и химическа промишленост.

Ya que muchas mujeres no logran alcanzar el Orgasmo En Viagra internacional la ayuda de emergencia. Que le permite controlar mejor el proceso, Lovegra 20mg con efecto hasta 12 horas, no se recomienda comer demasiado, porque dilatan, son una causa posible. Gracias al libro de Brenda Ponce hoy pueden disfrutar de una vida sexual plena, sobre todo sin necesariamente pedirle a su médico la receta, tenemos que notar, cuando navegas por la Internet, es importante saber desconectar. La farmacia, las tabletas necesitan bastante más tiempo en disolverse y en ser aceptadas por el organismo, incluso si Usted no tiene problemas de salud, es dar la posibilidad de que el hombre pueda tratar con la erección.

Техникумът се развива през годините под умелото ръководство на директорите г-н Говедарски, г-н Бачев, г-жа Гергинова и г-жа Недялкова.

От 1996 година директор на училището е инж. Венеция Соколова.

2003г. – Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии.

Получената общообразователна и професионална подготовка дава възможност на завършилите обучението да започнат работа в предприятията на хранително-вкусовата и химическа промишленост или да продължат обучението си във ВУЗ.

Обучението на учениците се осъществява от учители с необходимия образователен ценз, чиято основна задача е да създадат добре подготвени специалисти по съответните професионални направления, конкурентноспособни на трудовия пазар.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *