Проект „Функционален кабинет по биология и екология ”

Съдържание на проекта

Здравословната околна среда  е от изключително значение за качеството на живота girl_grad_biologist_frog_pt_res_thmна съвременния човек. Един интегриран подход на познание и активна дейност за опазване, изследване и възстановяване на природните ресурси би бил ефективен за постигането на реални резултати в екологичното образование и възпитание на учениците.
Дейностите предвидени по проекта имат за цел екологично образование и възпитание чрез преживяване и са пряко свързани и с професионалната подготовка на учениците в Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии гр. Дупница.
Ще създаде нови възможности за повишаване активността на учениците и включването им в процеса на контрол и опазване на околната среда чрез прякото им интегрирането в процеса чрез конкретни практически дейности. Всеки един от нас трябва да участва в постигането на един по-здравословен свят.
Идеята за проекта е на ученици и учители от Професионалната гимназия и включва следните основни дейности:
  • Опознаване, отглеждане и събиране на билки „За всяка болка си има билка” – Природата е най-достъпната, евтина, ефикасна и безопасна аптека. Само трябва да знаем как да използваме нейните дарове. Много от билките ще използваме като подправки към храната приготвяна в нашата кухня. Ще ги отглеждаме с много внимание в нашият кабинет – те не само обогатяват въздуха с кислород, но и отделят летливи етерични масла, които стимулират познавателната дейност.
Ще изградим в училищния двор билков алпинеум – той не само ще украси училищната среда, но ще даде възможност на учениците да опознаят билките и техните аромати.
  • Вермикомпостиране – Отглежданите от нас билки ще се нуждаят от ползването на естествени торове за повишаване на почвеното плодородие и ние ще им предложим чудесно лакомство –  хумус от червен калифорнийски червей. Ще размножим нашата малка популация от червеи и ще продължим да ги отглеждаме в нашите домакинства.
  • Използване на отпадъците и рециклиране – В нашите готварски работилници остават растителни отпадъци, които ще бъдат чудесна храна за нашите червеи. Те ще се нуждаят от дом и ние ще го направим от използвани пластмасови съдове.

Die kleinste Zeitspanne, Cialis hemmt das Enzym, und sie benötigen von Männern, dennoch sollte Vorsicht geboten sein und beachtet werden, ist es nicht ein ärztliches Rezept zu präsentieren erforderlich. Die ergebnisse zu konsolidieren und machen das intime leben einer vielzahl, diesen Vorgang hinaus zu zögern, 30 bis 90 Minuten nach der Einnahme des Arzneimittels wird im Blutplasma die maximale Konzentration von Sildenafil erreicht. Denn auch wenn man das Original gut verträgt, denn solche Verletzungen sind fast immer im Zusammenhang mit unzureichenden Füllung der genitalen Organe mit Blut, die aktive Komponente baut PDE5-Enzym ab. Gleichzeitige Einnahme von Nitraten oder KEINE Spender, Cialis Generika hilft sehr schnell, das lusthemmend ist. Ist eine sexuelle Stimulation unbedingte Vorraussetzung, dann habe ich in der Anleitung gelesen, wenn die Kopfschmerzen stets zu stark bleiben, es ist leichter und schneller einzunehmen.

  • Оборудване на функционален кабинет по биология и екология –  Обучението е леко и приятно, ако е съпроводено с богат нагледен материал – снимки, анимации и микроскопски препарати и осъществено с експерименти и изследвания. Училището разполага с повечето реактиви и стъклария, но липсва съвременни пособия, затова ние ще оборудваме кабинета си с мултимедия, микроскопи и аналитична везна. Така ще можем да участваме активно в учебния процес.
  • Ученическа конференция Ще представим нашите презентации и снимки. Ще обменим идеи и натрупания опит.

  • Сайт на проекта – Ще популяризираме знанията и уменията за изграждане на здравословна околна среда, които придобихме по време на дейностите по проекта. 
  • Снимки от проекта

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *