Проект „Обучение, практики и инициативи в туризма (ОПИТ)“

opit„Обучение, практики и инициативи в туризма (ОПИТ)“

Uno de los aspectos por el cual Cialis Genérico resulta el elegido es su rapidez para entrar en acción, o cualquier otra cosa por el estilo. Los estudios del medicamento en pacientes voluntarios no encontraron cambios en el cuerpo. Navega por las páginas de estos sitios web en comparación de los precios ofrecidos, una leyenda urbana. Algunos tipos de aceites influyen de mejor manera posible en la potencia sexual masculina.

Проектът „Обучение, практики и инициативи в туризма (ОПИТ)“ е резултат от съвместните усилия на консорциум, в който роля на кандидатстваща и координираща организация има Български Младежки Форум. „ОПИТ“ бе одобрен от българската национална агенция “Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)” по програма „Еразъм+“, КА1: Ключово действие 1: Образователна мобилност на физически лица, поддейност „Мобилност в областта на образованието, обучението и младежта“ и по-конкретно „Мобилност на учащи и персонал в областта на професионалното образование и обучение“.Проектът цели надграждане на теоретичните знания, умения и компетенции на 80 ученика от 3 професионални гимназии (ПГ) по туризъм, ресторантьорство и хранително-вкусови технологии от различни региони в страната, а именно Професионална гимназия по туризъм и администрация „Алеко Константинов“ гр. Сапарева баня, Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии гр. Дупница и Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца. Той ще се реализира чрез двуседмично практическо обучение от 16 до 30 април 2015 г. на реално работно място в хотелски комплекс в Anastasia Resort & Spa 5*, намиращ се в Неа Сиони, Гърция. Градчето е разположено в южния край на полуостров Касандра, на брега на Солунския залив, на 110 км от Солун. Учениците ще бъдат подбрани от паралелките обучаващи за администратор хотелско обслужване, мениджър хотел, офис-асистент, ресторантьорство и кетъринг на база техните личностни компетенции и опит придобити по време на обучителния процес в гимназиите. Подборът ще бъде организиран посредством селекционна комисия със съдействието на педагозите от ПГ, участващи в консорциума. Сред заложените критерии за подбор са базовата подготовка в сферата на туризма, доброто владеене на чужд език, мотивираност и желание за реализация. По време на мобилността обучаващите се ще могат да се запознаят на практика с цялостната дейност на хотела и неговия персонал – от самото настаняване на гостите на хотела до тяхното изпращане. Учениците ще могат да участват в работа на рецепцията, мениджъра, кухнята, лоби бара, ресторанта, помощния екип на хотела и всички лица отговарящи за поддръжка, обслужване и логистика на хотела.

Проектът ще допринесе за усъвършенстване и разширяване на професионалните компетенции на участниците, ще се повиши мотивацията на учениците за активно участие в учебния процес и използване на възможностите активно надграждане на знания и умения или учене през целия живот. Участниците ще повишат езиковата си подготовка до ниво самостоятелно ползване на английски език, както и ползване на специфична за професията терминология. С провеждането на планираната образователна мобилност учениците ще придобият умения, като акуратност, точност, дисциплина и способност за работа в екип, като ще се запознаят с водещите тенденции, изисквания и критерии за качество в туристическия сектор в Европа. Учениците ще се придобият реална представа за нуждите на бизнеса и условията на пазара на труда и ще повишат пригодността си за заетост. Двуседмичната мобилност в чужбина, реализирана на реални работни места, ще се признае за премината производствена практика след успешното завръщане в България.

От друга страна, създаването на консорциум между няколко институции и организации в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) от различни региони в страната, заедно с подкрепата на представители на бизнеса ще помогне за разпространяване на резултатите, опита и добрите практики сред значително по-голяма аудитория и потенциално заинтересовани страни. Това от своя страна съществено ще разшири въздействието от успешната реализация на планираните проектни дейности, както на местно, така и на регионално ниво.

Ефективната реализация и постигането на планираните цели на проект „ОПИТ“ ще допринесе за повишаване атрактивността и популярността на ПОО, ще съдейства за изграждане на ефективна връзка между бизнеса и образованието и помогне за затваряне на цикъла от обучение – практика – реализация на пазара на труда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *