Проект „Подкрепа за успех“

 

Проект „Подкрепа за успех“ 

 

  1. Подготовка за НВО 10 клас по Български език и литература. Ръководител: Даниела Доцина

  2. Подготовка за НВО 10 клас по Математика. Ръководител: Невена Чолакова

  3. Подготовка за ДЗИ по Биология и ЗО. Ръководител : Радка Василева.