Прием 2021-2022

Прием след 7-ми клас


Специалност „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти”-  професия „Химик-технолог”  
Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” – професия „Готвач”
Специалностите са съобразени с:
  • търсенето на пазара на труда в региона;
  • най-новите изисквания на Европейския съюз за контрол на качеството на лекарства и козметични продукти, за опазване и възстановяване на околната среда и с развитието на съвременните технологии;
  • интереса от страна на родители и ученици и възможностите за реална реализация след завършване курса на обучение.