Специалност „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“

Професия –Картина8

Химик-технолог

С разширено изучаване на английски език
 дуална  форма на обучение
Под „дуална система на обучение“ се разбира професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места – в професионално училище и предприятие.
 В 11 и 12 клас учениците могат да работят по 3 дни в седмицата на непълен работен ден, а фирмата ще им плаща заплата.
 
Даването на възможност на младите хора, докато са все още в училище да усетят какво е да се работи в реална работна среда ще им помогне по-късно да се реализират, когато започнат своето кариерно развитие.
Заявител на обучението е Балканфарма Дупница АД за производство на фармацевтични продукти, който ще бъде един от партньорите в професионалната подготовка на учениците.
Учебният план предвижда засилено обучение по предметите биология и химия и едновременна подготовка за кандидатстване и продължаване на образованието по професии в областта на фармацията, медицината, стоматологията,  както и за всички специалности на ВУЗ.
Ако искате успешна професионална реализация в областта на контрола и  производството на лекарства и химични продукти ….
Картина98Ако желаете по време на обучението да работите в реална работна среда и да получавате заплата….
Ако искате да сте част от един успешен и печеливш бизнес …
това е вашата професия!
Завършилите специалността могат да работят в:
Фармацевтична промишленост
Парфюмерийна – козметична промишленост
Химическа  промишленост