Справка за свободните места към 17 ноември 2023 г.

Специалност/Професия Форма на обучение Клас Брой свободни места Клас Брой свободни места Клас Брой свободни места Клас Брой свободни места Клас Брой свободни места
Производство на кулинарни изделия и напитки/Готвач дневна 0 0 10а 1 11а 4 12а 3
Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства/Лаборант дневна 0                
Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти/Химик-технолог дневна     2            
Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти/Химик-технолог обучение чрез работа         10б 2        
Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства/Лаборант обучение чрез работа             11б 1 12б 6