Справка за свободните места към 28 октомври 2022 г.

Специалност/Професия Форма на обучение Клас Брой свободни места Клас Брой свободни места Клас Брой свободни места Клас Брой свободни места Клас Брой свободни места
Производство на кулинарни изделия и напитки/Готвач дневна 0 2 10а 2 11а 2 12а 5
Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти/Химик-технолог дневна 0                
Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти/Химик-технолог дуална     3            
Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства/Лаборант дуална         10б 0 11б 5 12б 7