Наши партньори

ПГХВХТ гр. Дупница има сключени договори за провеждане на учебна практика на територията на:

производствени фирми

 

заведения за обществено хранене

 

Изведени практики в: