Биология 8 клас

Раздел I. Структурна организация на човешкия организъм

Равнища на организация на човешкия организъм. Клетка

Епителна и съединителна тъкан

Мускулна и нервна тъкан

Раздел II. Обмяна на веществата

Обмяна на веществата. Състав на храната

Устройство и функции на устната кухина и стомаха

Устройство и функции на червата

Устройство и функции на дихателна система

Дихателни движения и газова обмяна

Сърце и кръвоносни съдове

Сърдечна дейност

Кръв

Кръвни групи и имунитет

Раздел III. Движение и опора на тялото

Опорно двигателна система. Кости

Скелет

Скелетни мускули

Раздел IV. Размножаване, растеж и развитие

Мъжка полова система

Женска полова система

Оплождане и вътреутробно развитие

Раздел V. Регулация и хомеостаза

Общи данни за устройството и функциите на нервната

Гръбначен мозък

Главен мозък

Висша нервна дейност

Ендокринна система. Хипофиза и щитовидна жлеза

Околощитовидни жлези, надбъбречни жлези, задстомашна жлеза