Актуално

Уважаеми родители и ученици от 10-те класове,

В таблица са посочени определените дати за провеждане на национално външно оценяване в края на 10 клас.

Поздрави на всички и бъдете здрави!


Уважаеми родители и ученици от 12 класове,

В таблица са посочени определените дати за провеждане на Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация 

Поздрави на всички и бъдете здрави!