Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”

ПРОФЕСИЯ – ГОТВАЧ

СПЕЦИАЛНОСТ “ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”

Picture1678

Готварството е едно от най-старите изкуства в света. То се изразява в умението да се приготвят в богато разнообразие ястия и напитки, които да бъдат вкусни, хранителни и полезни за организма.

Ако обичате да готвите, ако харесвате вкусно приготвеното, добре оформеното и красиво поднесено ястие и искате да се забавлявате и печелите пари от това, тогава –

вашето място е при нас!

Завършилите специалността могат да работят в:
– заведения за обществено хранене / ресторанти, кафе-сладкарници, барове и бърза закуска/, хотели, ученически столове като готвачи.

Специалността е съобразена с:
• възможностите за реална реализация след завършване курса на обучение и интерес от страна на родители и ученици.
• най-новите изисквания на Европейския съюз и с нарасналото търсене на такива специалисти у нас и в чужбина.

 

Picture1234

Ще изучавате:
• Материалознание на хранителните продукти
• Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение
• Технология на кулинарната продукция
• Сервиране
• Практика по технология на кулинарната продукция
• Практика по сервиране
Ще усвоите умения за:
• Приготвяне на кулинарни изделия и напитки
• Оформяне и реализация на кухненската продукция
• Ефективно използване на материално-техническата база
• Извършване на разчети и счетоводен анализ на продажбите

Балът се образува както следва: Брой точки от външно оценяване: удвояване на резултата  от теста по български език и литература + удвояване на резултата от теста по математика + превърнатите в брой точки от балообразуващи оценки  от свидетелството за основно образование – биология и здравно образование и технологии и предприемачество.

Учениците се записват в 8-ми клас, като подават следните документи:

1. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;

2. Оригинал на медицинско свидетелство издадено от личния лекар на ученика, че специалността не е противопоказна за здравословното му състояние;

3. Заявление до Директора – по образец.