Специалност „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“

Картина8

Професия – „Химик-технолог”

с разширено изучаване на английски език

Учебният план предвижда засилено обучение по предметите биология и химия и едновременна подготовка за кандидатстване и продължаване на образованието по професии в областта на фармацията, медицината, стоматологията,  както и за всички специалности на ВУЗ.

Ако искате успешна професионална реализация в областта на контрола и  производството на лекарства и химични продукти ….

Ако искате да сте част от един успешен и печеливш бизнес …

това е вашата професия!

Завършилите специалността могат да работят в:

Фармацевтична промишленост

Парфюмерийна – козметична промишленост

Химическа  промишленост

Балът се образува както следва: Брой точки от външно оценяване: удвояване на резултата  от теста по български език и литература + удвояване на резултата от теста по математика + превърнатите в брой точки от балообразуващи оценки  от свидетелството за основно образование – биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.