Специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производства“

Картина8

Професия – „Лаборант”

с разширено изучаване на английски език

Учебният план предвижда засилено обучение по предметите биология и химия и едновременна подготовка за кандидатстване и продължаване на образованието по професии в областта на фармацията, медицината, стоматологията, както и за всички специалности на ВУЗ.

Ако искате успешна професионална реализация в областта на контрола и производството на лекарства и химични продукти ….

Ако искате да сте част от един успешен и печеливш бизнес …

това е вашата професия!

Завършилите специалността могат да работят в:

Фармацевтична промишленост –  Тева,"Балканфарма Дупница АД" дава предимство на учениците завършили в ПГХВХТ.

Парфюмерийна – козметична промишленост

Химическата и хранително-вкусова промишленост

Балът се образува както следва: Брой точки от външно оценяване: удвояване на резултата  от теста по български език и литература + удвояване на резултата от теста по математика + превърнатите в брой точки от балообразуващи оценки  от свидетелството за основно образование – биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.

Учениците се записват в 8-ми клас, като подават следните документи:

1. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;

2. Оригинал на медицинско свидетелство издадено от личния лекар на ученика, че специалността не е противопоказна за здравословното му състояние;

3. Заявление до Директора – по образец.