Информация

Прием след 7 клас за учебната 2023/2024 година


Утвърден държавен план прием в VIII за учебната 2023-2024 година

Прием_2023-2024_ПГХВХТ – презентация


 График на дейностите:

Вид дейност

Срок

1.

Провеждане на тестове по:

•  български език и литература

•  математика

 

 13.06.2023 г.

 16.06.2023 г.

2.

Обявяване на резултатите от изпитните работи от НВО в VII клас

 до  28.06.2023 г.

3.

Издаване на свидетелството за
завършено основно образование

 до  4.07.2023 г.

4.

Подаване на документи за участие в приема на учениците: онлайн на адрес https://infopriem.mon.bg/login или в ОУ "Христаки Павлович", гр. Дупница, ул Орлинска № 13 и на двете места ще трябват входящ номер и код на ученика от служебната бележка за участие в НВО, издадена от основното училище.

 5 – 7 юли 2023  г. вкл.

5.

Обявяване на списъците с приетите ученици на 1-ви етап на класиране

 до 12.07.2023 г. вкл.

6.

Записване на приетите ученици на 1-ви етап на класиране или подаване на заявление за участие във 2-ри етап на класиране

 13 – 17.07.2023 г. вкл.

7.

Обявяване на списъците с приетите ученици на 2-ри етап на класиране

 до 19.07.2023 г. вкл.

8.

Записване на приетите ученици на 2-ри етап на класиране

 20 – 24.07.2023 г. вкл.

9.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 2-ри етап на класиране

 25.07.2023 г.

10.

Подаване на документи за участие в 3-ти етап на класиране: онлайн на адрес https://infopriem.mon.bg/login или в ОУ "Христаки Павлович", гр. Дупница, ул Орлинска № 13 и на двете места ще трябват входящ номер и код на ученика от служебната бележка за участие в НВО, издадена от основното училище.

 26 – 27 юли 2023 г. вкл.

11.

Обявяване на списъците с приетите ученици на 3-ти етап на класиране

 до 31.07.2023 г. вкл.

12.

Записване на приетите ученици на 3-ти етап на класиране

 1 – 2.08.2023 г. вкл.

13.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 3-ти етап на класиране

 до 4.08.2023 г. вкл.

 14. Подаване на документи за участие в 4-ти етап на класиране: онлайн на адрес https://infopriem.mon.bg/login или в ОУ "Христаки Павлович", гр. Дупница, ул Орлинска № 13 и на двете места ще трябват входящ номер и код на ученика от служебната бележка за участие в НВО, издадена от основното училище.

 7 – 8.08.2023 г. вкл.

15.

Обявяване на списъците с приетите ученици на 4-ти етап на класиране

 до 10.08.2023 г. вкл.

 16. Записване на приетите ученици на 4-ти етап на класиране

11 – 14.08.2023 г. вкл.

17.

Обявяване на свободни места след 4-ти етап на класиране

 до 16.08.2023 г. вкл.

18.

Подаване на документи за записване след 4-ти етап на класиране на място в ПГХВХТ гр. Дупница (работно време от 9:00 до 17:30 часа)

 17 – 22.08.2023 г. вкл.

 19. Класиране и обявяване на резултатите

 23.08.2023 г.

 20. Записване на приетите ученици

 24 – 25.08.2023 г. вкл.

21.

Подаване на документи за записване след 4-ти етап на класиране на място в ПГХВХТ гр. Дупница (работно време от 9:00 до 17:30 часа)

 28 – 29.08.2023 г. вкл.

 22. Класиране и обявяване на резултатите

 30.08.2023 г.

 23. Записване на приетите ученици

31.08. – 1.09.2023 г. вкл.

24.

Подаване на документи за записване след 4-ти етап на класиране на място в ПГХВХТ гр. Дупница (работно време от 9:00 до 17:30 часа)

 4 – 05.09.2023 г. вкл.

 25. Класиране и обявяване на резултатите

 7.09.2023 г.

 26. Записване на приетите ученици

 8.09.2023 г.

27.

Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО Кюстендил

 до 14.09.2023 г. вкл.