Информация

Прием след 7 клас за учебната 2022/2023 година

Утвърден държавен план-прием за учебната 2022/2023 година


Прием_2022-2023_ПГХВХТ – презентация


 График на дейностите:

Вид дейност

Срок

1.

Провеждане на тестове по:

•   български език и литература

•  математика

 

14.06.2022  г.

16.06.2022  г.

2.

Обявяване на резултатите от изпитните работи от НВО в VII клас

 до  28.06.2022 г.

3.

Издаване на свидетелството за
завършено основно образование

до  04.07.2022 г.

4.

Подаване на документи за участие в приема на учениците  онлайн 

5 – 7 юли 2022  г. вкл.

5.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12.07.2022 г. вкл.

6.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

 13 – 15.07.2022 г. вкл.

7.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20.07.2022 г. вкл.

8.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

21 – 22.07.2022 г. вкл.

9.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25.07.2022 г.

10.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2022 г. вкл.

11.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29.07.2022 г. вкл.

12.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

1 – 2.08.2022 г. вкл.

13.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 03.08.2022 г.

14.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

 до 10.09.2022 г. вкл.

15.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14.09.2022 г. вкл.


 

График на дейностите след III етап на записване: