Информация

Прием след 7 клас за учебната 2024/2025 година


Утвърден държавен план прием в VIII за учебната 2024-2025 година

Прием_2024-2025_ПГХВХТ – презентация


 График на дейностите:

Вид дейност

Срок

1.

Провеждане на тестове по:

•  български език и литература

•  математика

 

 19.06.2024 г. от 9:00 ч.

 21.06.2024 г. от 9:00 ч.

2.

Обявяване на резултатите от изпитните работи от НВО в VII клас

 до  02.07.2024 г. вкл.

3.

Издаване на свидетелството за
завършено основно образование

 до  05.07.2024 г.

4.

Подаване на документи за участие в приема на учениците: онлайн на адрес https://infopriem.mon.bg/login или в ОУ "Христаки Павлович", гр. Дупница, ул Орлинска № 13 и на двете места ще трябват входящ номер и код на ученика от служебната бележка за участие в НВО, издадена от основното училище.

 8 – 10 юли 2024  г. вкл.

5.

Обявяване на списъците с приетите ученици на 1-ви етап на класиране

 до 12.07.2024 г. вкл.

6.

Записване на приетите ученици на 1-ви етап на класиране или подаване на заявление за участие във 2-ри етап на класиране

 15 – 17.07.2024 г. вкл.

7.

Обявяване на списъците с приетите ученици на 2-ри етап на класиране

 до 19.07.2024 г. вкл.

8.

Записване на приетите ученици на 2-ри етап на класиране

 22 – 24.07.2024 г. вкл.

9.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 2-ри етап на класиране

 25.07.2024 г.

10.

Подаване на документи за участие в 3-ти етап на класиране: онлайн на адрес https://infopriem.mon.bg/login или в ОУ "Христаки Павлович", гр. Дупница, ул Орлинска № 13 и на двете места ще трябват входящ номер и код на ученика от служебната бележка за участие в НВО, издадена от основното училище.

 26 и 29 юли 2024 г.

11.

Обявяване на списъците с приетите ученици на 3-ти етап на класиране

 до 30.07.2024 г. вкл.

12.

Записване на приетите ученици на 3-ти етап на класиране

 31.07 и 01.08.2024 г.

13.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 3-ти етап на класиране

 до 02.08.2024 г. вкл.

 14. Подаване на документи за участие в 4-ти етап на класиране: онлайн на адрес https://infopriem.mon.bg/login или в ОУ "Христаки Павлович", гр. Дупница, ул Орлинска № 13 и на двете места ще трябват входящ номер и код на ученика от служебната бележка за участие в НВО, издадена от основното училище.

 5 и 6.08.2024 г.

15.

Обявяване на списъците с приетите ученици на 4-ти етап на класиране

 до 07.08.2024 г. вкл.

 16. Записване на приетите ученици на 4-ти етап на класиране

 8 и 09.08.2024 г.

17.

Обявяване на свободни места след 4-ти етап на класиране

 до 12.08.2024 г. вкл.

18.

Подаване на документи за записване след 4-ти етап на класиране на място в ПГХВХТ гр. Дупница (работно време от 9:00 до 17:30 часа)

 Ще се определи от Директора на ПГХВХТ

 19. Класиране и обявяване на резултатите

 Ще се определи от Директора на ПГХВХТ

 20. Записване на приетите ученици

 Ще се определи от Директора на ПГХВХТ

21.

Подаване на документи за записване след 4-ти етап на класиране на място в ПГХВХТ гр. Дупница (работно време от 9:00 до 17:30 часа)

 Ще се определи от Директора на ПГХВХТ
 22. Класиране и обявяване на резултатите

 Ще се определи от Директора на ПГХВХТ

 23. Записване на приетите ученици Ще се определи от Директора на ПГХВХТ

24.

Подаване на документи за записване след 4-ти етап на класиране на място в ПГХВХТ гр. Дупница (работно време от 9:00 до 17:30 часа)

 Ще се определи от Директора на ПГХВХТ

 25. Класиране и обявяване на резултатите

 Ще се определи от Директора на ПГХВХТ

 26. Записване на приетите ученици

 Ще се определи от Директора на ПГХВХТ

27.

Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО Кюстендил

 до 14.09.2024 г. вкл.