Свободни места към 7 септември 2023 г.

след завършено основно образование в VII клас, прием 2023/2024 учебна година

1. Професия "Лаборант", специалност "Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства" (с разширено изучаване на английски език) – 2 свободни места

2. Професия "Готвач", специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки" (без интезивно и без разширено изучаване на английски език) – 0 свободни места