Генетика

Генетика

Кликнете върху номер в мрежата, за да видите заданието за тази дума.
Ако сте затруднени, можете да кликнете върху "Подсказване", за да получите следващата буква.
Попълнете кръстословицата, а след това кликнете върху "Проверка", за да проверите вашия отговор.
1            2      3   
4                 
               
  5     6     7         
            8     
          9       
               
               
               
               
  10