Екологини фактори на средата

Кликнете върху номер в мрежата, за да видите заданието за тази дума.
Ако сте затруднени, можете да кликнете върху "Подсказване", за да получите следващата буква.
Попълнете кръстословицата, а след това кликнете върху "Проверка", за да проверите вашия отговор.
       1    2   
  3   4         
          
 5           
          
6       7       
          
          
          
  8