Хордови 150636-frederika.jpg

Кръстословица

Кликнете върху номер в мрежата, за да видите заданието за тази дума.
Ако сте затруднени, можете да кликнете върху "Подсказване", за да получите следващата буква.
Попълнете кръстословицата, а след това кликнете върху "Проверка", за да проверите вашия отговор.
 1     2       3      
4             5    
      6         
7      8      9       
   10            
11      12      13       
  14      15   16        
    17        18    19   
20           21      
             
22        23