Олимпиади

Физика – областен кръг 

Проведена на 18.02.2024 г. в ПГХВХТ гр. Дупница

Резултати от областен кръг на олимпада по физика