Олимпиади

Физика – областен кръг 

Проведена на 18.02.2023 г. в ПГХВХТ гр. Дупница