Екип

ДиректорВиолета Стефанова - Савова

Заместник директорВладимир Владимиров

 

Преподаватели

Учители по Български език и литература

Даниела Доцина

Йорданка Паликарска

Симеон Бонев

Учители по английски език

Милена Мантаркова

Йорданка Паликарска

Учители по руски език

Даниела Доцина

Симеон Бонев

Учител по математика

Невена Чолакова

Учител по информационни технологии

инж. Диана Иванова

Учител по география и икономика
Учител по история и цивилизация

Василка Михайлова 

Учител по химия и опазване на околната среда

Стефани Вирчева

Учител по биология и здравно образование

Станислава Пехливанска

Учител по философия и гражданско образование

Валя Шукадарова

Учител по физическо възпитание и спорт

Любомир Видров 

Учители по професионална подготовка

 

инж. Галина Кирилова

инж. Мария Петрова

инж. Надя Василева

инж. Величка Милчева

инж. Даниела Славева

инж. Диана Иванова

Весела Владимирова
Станислава Пехливанска

 

Непедагогически персонал

Главен счетоводител

Нонка Велинова

Касиер-домакин

Даниела Борисова

Завеждащ техническа служба

Петранка Илиева

Завеждащ административна служба

Миглена Георгиева