ВАЖНО! КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА НУЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ Е 27 ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА.

Условия за получаване на различни видове стипендии през II-ри срок на учебната 2022-2023 година