Проект „Подкрепа за успех“

  1. Подготовка за НВО 10 клас по Български език и литература. Ръководител: Даниела Доцина

  2. Подготовка за НВО 10 клас по Математика. Ръководител: Невена Чолакова